ΕΡΤ101:00 Δύο στις 10
ΕΡΤ202:00 Φάκελος: Διατροφή
ANT102:00 Ήλιος (Ε)
STAR01:30 Ματωμένο Διαμάντι (Blood Diamond)
ALPHA00:45 Ο Γιατρός (E)
ΣΚΑΪ01:30 FBI: Most Wanted - 2ος Κύκλος
MEGA01:50 UEFA Magazine
Open Beyond01:45 Ου Φονεύσεις (Ε)
ΕΡΤ302:00 Η Αίγυπτος από Ψηλά
Nickelodeon01:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
Smile02:00 Dragonball
TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ02:00 Castle - 5ος Κύκλος (E)
ΕΡΤ News02:03 Prime
ΒΟΥΛΗ01:15 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ
MAD02:00 Lai.co
ΕΡΤ101:00 Δύο στις 10
ΕΡΤ202:00 Φάκελος: Διατροφή
ANT102:00 Ήλιος (Ε)
STAR01:30 Ματωμένο Διαμάντι (Blood Diamond)
ALPHA00:45 Ο Γιατρός (E)
ΣΚΑΪ01:30 FBI: Most Wanted - 2ος Κύκλος
MEGA01:50 UEFA Magazine
Open Beyond01:45 Ου Φονεύσεις (Ε)
ΕΡΤ302:00 Η Αίγυπτος από Ψηλά
Nickelodeon01:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
Smile02:00 Dragonball
TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ02:00 Castle - 5ος Κύκλος (E)
ΕΡΤ News02:03 Prime
ΒΟΥΛΗ01:15 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ
MAD02:00 Lai.co