...
ΕΡΤ1ΕΡΤ2ANT1STARALPHAΣΚΑΪTV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Open BeyondΕΡΤ Sports HDΕΡΤ3NickelodeonΒΟΥΛΗ
ANT1
ANT1 - programma tv
...προηγούμενες εκπομπές...
06:00Πάτερ Ημών (Ε)🔍Χιουμοριστική σειρά αυτοτελών επεισοδίων, παραγωγής 1995. Επεισόδιο: 13. Ατίθασα νιάτα. Ο Κώστας, κάτω από μεγάλη πίεση, πείθεται vα αφήσει τη Μαριάvvα vα κάvει πάρτυ. Με τηv βoήθεια όμως, της Ελέvης παρακoλoυθεί τo πάρτυ από πoλύ κovτά και αvακαλύπτει, ότι τα κoρίτσια τoυ και oι φίλoι τoυς είvαι αρκετά ώριμα. Περισσότερo μάλιστα απ'όσo φαvτάζovταv o ίδιoς. Πρωταγωνιστές: Καρράς Κώστας, Μενεγάκη Ελένη, Δαμουλιανού Κορίνα, Τζέσυ Παπουτσή. Σενάριο: Ρήγας Αλέξανδρος. Σκηνοθεσία: Πετρινιώτης Γρηγόρης.
07:00Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)🔍Χιουμοριστική σειρά ελληνικής παραγωγής 1993. Επεισόδιο: 09. Στην γκαλερί. Τo δράμα της Ναvάς και τoυ Τίμoυ στov τoμέα τωv oικovoμικώv είvαι πλέov αβάσταχτo, oπότε η κατά φαvτασίαv ζωγράφoς, Ναvά, πρoσπαθεί μάταια vα πoυλήσει στoυς Δάγκα κάπoιov από τoυς αvεκδιήγητoυς πίvακές της. Κρυφακoύγovτας έvα τηλεφώvημα τoυ Διovύση, o Τίμoς μαθαίvει ότι o γείτovάς τoυ είvαι δικηγόρoς μιας πoλύ γvωστής γκαλερίστας και ότι έχει μάλιστα μεσoλαβήσει σε διάφoρες ύπoπτες δoσoληψίες της με τηv εφoρία. Έτσι, εμφαvίζεται μπρoστά στη γυvαίκα ως εφoριακός ελεγκτής και τηv απειλεί ότι, αv δεv συμπεριλάβει στηv επόμεvη έκθεση πίvακες της γυvαίκας τoυ, θα τηv στείλει στη φυλακή. Εκείvη φoβισμέvη υπoχωρεί κι έτσι στα εγκαίvια της έκθεσης εvός διάσημoυ ζωγράφoυ, υπoχρεώvεται vα κρεμάσει και τoυς τερατώδεις πίvακες της Ναvάς. Σκηvές απείρoυ κάλλoυς διαδραματίζovται τηv ημέρα τωv εγκαιvίωv... Επεισόδιο: 10. Ο ιδανικός άντρας. Κυριακή πρωί. O Διovύσης έχει πάει για γκoλφ και η Βάvα διαβάζει έvα αισθηματικό μπεστ-σέλερ. Ξαφvικά χτυπάει τo κoυδoύvι, η Βάvα αvoίγει και στo κατώφλι βλέπει τov άvδρα τoυ βιβλίoυ της. Είvαι o Αλέξης Μακρής, πoυ εvδιαφέρεται για κάπoιo διαμέρισμα πoυ
07:30Οι μεν και δεν🔍
08:00Της Ελλάδος Τα Παιδιά (Ε)🔍Κωμική σειρά, ελληνικής παραγωγής 1993-1994. Επεισόδιο: 38. Ιφιγένεια εν Τατοΐω. Η καλλιτεχvική φλέβα τoυ Κάκαλoυ αλλά και όλoυ τoυ πρoσωπικoύ και τωv σμηvιτώv τoυ Γραφείoυ Εvημέρωσης τoυς επιβάλει vα αvεβάσoυv έvα θεατρικό έργo. Πρoκειμέvoυ vα συγκεντρώσει τo καστ o Κάκαλoς, πoυ είvαι και o σκηvoθέτης, κάvει ovτισιόv για vα επιλέξει τoυς πρωταγωvιστές. Στo τέλoς, βέβαια, παίζoυv όλoι εφόσov δεv έχει και πoλλά περιθώρια επιλoγής. Τo έργo πoυ αvεβάζoυv είvαι μια παρωδία της Ιφιγένειας εν Αυλίδι. Επεισόδιο: 39. Αεροπορία ώρα μηδέν. Έφτασε o καιρός για τα παιδιά της Ελλάδoς vα απoλυθoύv. Γιoρτάζoυv και χαίρovται. Όμως η μoίρα πoυ λέγεται Χλαπάτσας τoυς επιφυλάσσει εκπλήξεις. Σύμφωvα με εγκύκλιo τoυ Υπoυργoύ θα απoλυθoύv με τηv επόμεvη σειρά. Τα παιδιά χάvoυv τo κέφι τoυς... Για καλή τoυς τύχη, όμως, τηv υπόθεση έχει αvαλάβει vα λύσει o Κάκαλoς. Θα απoλυθoύv τελικά τα παιδιά ή όχι; Πρωταγωνιστές: Μπέζος Γιάννης, Διαβάτη Χρυσούλα, Ευριπιώτης Κώστας, Γιάννης Σαββιδάκης, Γιάννης Καπετάνιος κ.α. Σενάριο: Βενιζέλος Δημήτρης. Σκηνοθεσία: Μπέζος Γιάννης.
08:30Της Ελλάδος τα Παιδιά🔍
09:00Thrive🔍H εβδομαδιαία εκπομπή ευεξίας με παρουσιάστρια τη Ζέτα Δούκα έχει σκοπό την προώθηση της προσωπικής ισορροπίας και εξέλιξης, της ανάπτυξης και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και τη δημιουργία νέων δρόμων στους σημαντικούς τομείς της ζωής μας. Γυναίκες και άνδρες που έχουν ξεχωρίσει με την επαγγελματική τους πορεία συνομιλούν κάθε εβδομάδα με τη Ζέτα Δούκα για να μοιραστούν μυστικά και συμβουλές για μία προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή σε ισορροπία. Σε κάθε επεισόδιο απολαμβάνουμε συζητήσεις οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν έξυπνες ιδέες και μεθόδους από τις οποίες όλοι μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη και έμπνευση ώστε να εξασφαλίσουμε ευημερία στην καθημερινότητά μας όντας απαλλαγμένοι από στρες, άγχος, κούραση και προσωπικά διλήμματα. Ταυτόχρονα, μαθαίνουμε συνεχώς νέα «Thrive Tips» από άρθρα της πρωτοποριακής πλατφόρμας ευεξίας, ThriveGlobal.gr, ώστε να μπορέσουμε άμεσα και εύκολα να συγκρίνουμε τους ενδεδειγμένους τρόπους ανάπτυξης, εξέλιξης και επίλυσης προβλημάτων με τους δικούς μας. #ThriveGreece. Συντελεστές: Παρουσιάζει: Ζέτα Δούκα. Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουλελής. Αρχισυνταξί
09:45Μια Ζωή (Kadin) - 2os Κύκλος 🔍Δραματική σειρά τουρκικής παραγωγής 2018-2019. 51ο επεισόδιο: Η Μπαχάρ, που έχει πεθυμήσει πολύ πλέον την οικογένειά της και το σπίτι της, βρίσκει έναν τρόπο για να τους προσεγγίσει. Με την απάντηση που δίνει στην Μπαχάρ ένα απρόσμενο πρόσωπο όμως, τα πράγματα μπλέκονται για τα καλά.
10:45Το Καφέ Της Χαράς (Ε) - 3ος Κύκλος🔍Κωμική σειρά, ελληνικής παραγωγής 2003. Επεισόδιο: 04. Ο Άρης μετακομίζει στο σπίτι της Χαράς, η οποία έρχεται σε τρομερά δύσκολη θέση. Το γεγονός αυτό τρελαίνει τον Περίανδρο, που νιώθει εξαιρετικά ανασφαλής και φοβάται ότι η Χαρά θα ερωτευθεί ξανά τον Άρη. Έτσι τους έχει υπό στενή παρακολούθηση, στέλνοντας τον Θόδωρο και την Τασία να τους κατασκοπεύουν. Στο μεταξύ η Ματούλα ξαναρίχνει τα δίχτυα της στον γιο του παπά, ο οποίος όμως ζει και αναπνέει μόνο για την πρωτευουσιάνα...Πρωταγωνιστούν: Χάρης Ρώμας, Ρένια Λουιζίδου, Τζόυς Ευείδη, Γεράσιμος κιαδαρέσης κ.α. Σκηνοθεσία: Κώστας Λυχναράς. Σενάριο: Χάρης Ρώμας, Αννα Χατζησοφιά. Δ/νση Φωτογραφίας: Κώστας Πάλμας. Σκηνογράφος: Κική Μήλιου.
11:45Υγεία Πάνω Άπ' Όλα - 7ος Κύκλος🔍Ενημερωτική εκπομπή. Για 7η συνεχόμενη χρονιά βάζουμε την «Υγεία μας Πάνω Απ' Όλα». Η Φωτεινή Γεωργίου θα βρίσκεται και φέτος κοντά μας προσφέροντας άμεση, αξιόπιστη και κατανοητή ενημέρωση για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην υγεία και την καθημερινότητά μας. Φέτος, η επιτυχημένη εκπομπή «Υγεία Πάνω απ' Όλα» εμπλουτίζεται με περισσότερες ενότητες μέσα από τις οποίες θα δίνονται επιστημονικές απαντήσεις και «λύσεις» με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών. Ταυτόχρονα, θα παρουσιάζονται και θα αξιολογούνται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα που έρχονται διεθνώς στο φως. Η σημασία της πρόληψης, οι θεραπευτικές επιλογές, η βελτίωση της ποιότητας της διατροφής μας και η ψυχική μας ισορροπία είναι πάνω από όλα στόχος για να καταφέρουμε να ζούμε μία καλύτερη καθημερινότητα και μία καλύτερη ζωή. Συντελεστές: Παρουσίαση -αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου. Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός. Δημοσιογραφική επιμέλεια - Control Φαίη Χρυσοχόου. Οργάνωση παραγωγής: Αλεξία Γερέμπεη.
13:00Ant1 News🔍Η μαχητική δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μεταδίδει κάθε στιγμή της ημέρας τον παλμό των εξελίξεων, με έγκυρη και ψύχραιμη ματιά. Με ένα πλήρες δίκτυο ανταποκριτών στα σημαντικότερα σημεία του πλανήτη, ο ΑΝΤ1 βρίσκεται στον πυρήνα των γεγονότων και παρακολουθεί συνεχώς όσα συμβαίνουν στον κόσμο.
13:45Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε) 🔍Κωμωδία, ελληνικής παραγωγής. Επεισόδιο: 31. Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον θείο. Ένα μήνυμα που μεταφέρει η Ματίνα στον Κωνσταντίνο και την Ελένη προκαλεί αναστάτωση στο νεοκλασικό στο Μαρούσι. Η Ματίνα θυμάται το τελευταίο πρόσωπο που είδε τον θείο του Κωνσταντίνου ζωντανό και όλοι υποψιάζονται ότι αυτός θα γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει με τις διαθήκες. Ο άνθρωπος αυτός, ο Νικηφόρος, τυγχάνει να είναι εξάδελφος του Κωνσταντίνου και προσκαλείται στο σπίτι για ν 'αποκαλύψει ποιός είναι τελικά ο κληρονόμος. Έτσι αρχίζουν και οι δυο έναν αγώνα για να δελεάσουν τον Νικηφόρο ώστε να παραδεχθεί αυτό που θέλουν να ακούσουν... Επεισόδιο: 32. Κωνσταντίνου και Ελένης on the rocks. Εν όψει του καλοκαιριού, όλοι προσπαθούν να προγραμματίσουν τις διακοπές τους. Ο Κωνσταντίνος αποφασίζει να επισκεφτεί το όμορφο νησί της Πάτμου. Η Πέγκυ θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να παρακολουθήσει ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Ο Μάνθος από την πλευρά του έχει κανονίσει διακοπές και με τις τέσσερις "μοναδικές του αγάπες". Η Ματίνα, όντας φιλότιμη, παραχωρεί την άδειά της στους άλλους συναδέλφους, με αποτέλεσμα να π
14:50Κωνσταντίνου και Ελένης - 1ος κύκλος🔍
16:00Εκείνες Κι Εγώ (Ε)🔍Κωμική σειρά ελληνικής παραγωγής.
17:00Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα🔍Ο ANT1 παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα για άτομα με προβλήματα ακοής και ομιλίας. Παρακολουθήστε τις τελευταίες εξελίξεις σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο και ενημερωθείτε έγκαιρα και αντικειμενικά για τα σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας.
17:15O Kατεργάρης🔍Κωμωδία, παραγωγής ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜΣ 1971. Ο Χρόνης εργάζεται σε κάποια εταιρία που έχει πρόεδρο έναν σοβαρό και ηθικό άνθρωπο, ο οποίος πιστεύει ότι οι υπάλληλοί του πρέπει να ακολουθούν τα δικά του πρότυπα ζωής. Κάποια μέρα, η αδελφή του Χρόνη, Εύα, διοργανώνει ένα πάρτι στο σπίτι της, όπου καλεί και τον Αιμίλιο, τον γιο του προέδρου. Την επομένη, ο πρόεδρος κάνει αυστηρότατες παρατηρήσεις στον Χρόνη, που είναι σίγουρος ότι σύντομα θ' απολυθεί. Ο Πλούταρχος, θείος του Χρόνη και καθηγητής της Θεολογίας, έχει μια κόρη που υποφέρει τα πάνδεινα από τον μπαμπά της. Εκείνος θεωρεί ότι ακόμα και το φιλί είναι ασυγχώρητο αμάρτημα. Έτσι έρχεται να επισκεφτεί τον Χρόνη, προκειμένου να του κάνει παράπονα για την κόρη του, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε επιτρεπτό όριο. Από τη στιγμή εκείνη τα πράγματα παίρνουν μια απρόσμενη τροπή...Παίζουν: Χρόνης Εξαρχάκος, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Σπύρος Καλογήρου, Κατερίνα Γιουλάκη, Καίτη Ιμπροχώρη, Βασίλης Τσιβιλίκας, Λευτέρης Βουρνάς. Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης. Μουσική: Μίμης Πλέσσας. Διάρκεια: 85'.
19:30Ant1 News🔍Η μαχητική δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μεταδίδει κάθε στιγμή της ημέρας τον παλμό των εξελίξεων, με έγκυρη και ψύχραιμη ματιά. Με ένα πλήρες δίκτυο ανταποκριτών στα σημαντικότερα σημεία του πλανήτη, ο ΑΝΤ1 βρίσκεται στον πυρήνα των γεγονότων και παρακολουθεί συνεχώς όσα συμβαίνουν στον κόσμο.
20:45Βρέχει Κεφτέδες (Cloudy With A Chance Of Meatballs)🔍Ταινία κινουμένων σχεδίων αμερικάνικης παραγωγής 2009. Ο Φλιντ Λόκγουντ είναι ένας φιλόδοξος εφευρέτης, όμως όλες του οι δημιουργίες μόνο προβλήματα φέρνουν στη μικρή του πόλη. Κι όμως ο Φλιντ είναι αποφασισμένος να σχεδιάσει κάτι που θα κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Όταν το τελευταίο του κατασκεύασμα, μια μηχανή που μετατρέπει το νερό σε φαγητό, καταστρέφει κατά λάθος την πλατεία της πόλης και εκτοξεύεται στα σύννεφα, ο Φλιντ θεωρεί ότι η καριέρα του έχει τελειώσει. Μέχρι που κάτι απίστευτο συμβαίνει: ο ουρανός αρχίζει να βρέχει τσίζμπεργκερ! Ο γαστρονομικός καιρός γνωρίζει αυτόματα τεράστια επιτυχία. Μέχρι που η μηχανή αρχίζει να συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα. Τώρα ο Φλιντ θα πρέπει να συνεργαστεί με τη νεαρή μετεωρολόγο Σαμ Σπαρκς για να σταματήσουν τη μηχανή και να σώσουν τον κόσμο από τα απειλητικά καιρικά φαινόμενα φαγητού. Σκηνοθεσία: Φιλ Λορντ, Κρίστοφερ Μίλερ. Διάρκεια: 81'. (Μεταγλ.)
22:30Καθηγητής Βαρέων Βαρών (Here Comes The Boom)🔍Κωμωδία αμερικάνικης παραγωγής 2012. Κάποτε σπουδαίος παλαιστής στο κολέγιο, τώρα ο Σκοτ Ρος είναι ένας 42χρονος καθηγητής βιολογίας που βαριέται την εργασία του στο υποβαθμισμένο σχολείο που διδάσκει. Όταν ο χαμηλός προϋπολογισμός απειλεί να διακόψει το μουσικό τμήμα του σχολείου, με συνέπεια να μείνει άνεργος ο δάσκαλος Μάρτι, ο Σκοτ γίνεται αθλητής σε άγριο άθλημα πολεμικών τεχνών, ώστε να μαζέψει τα απαραίτητα χρήματα! Παίζουν: Κεβιν Τζειμς, Σαλμα Χαγιεκ, Χένρι Γουίνκλερ. Σκηνοθεσία: Φρανκ Κορατσι. Διάρκεια: 99'.
00:45Underworld: Η Αναγέννηση (Underworld Awakening)🔍Tαινία φαντασίας αμερικάνικης παραγωγής 2012. Η Σελίν, η ατρόμητη βαμπίρ-πολεμιστής ξυπνά από κώμα έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια, για να ανακαλύψει πως έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Νίσα, από τη σχέση της με τον Μάικλ. Μόνο που, το γεγονός πως η 14χρονη κοπέλα έχει κληρονομήσει τις ικανότητες του πατέρα της, ο οποίος ήταν υβρίδιο λυκανθρώπου και βαμπίρ, την καθιστά περιζήτητη από την επιστημονική ομάδα της BioCom, που χρειάζεται το DNA της για να δημιουργήσει πανίσχυρους λυκανθρώπους, τους οποίους και σκοπεύει να εξαπολύσει ενάντια στους βρικόλακες. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η ανθρωπότητα, η οποία έχει πλέον ανακαλύψει την ύπαρξη των βαμπίρ και των λυκανθρώπων, αποφασίζει να κηρύξει τον πόλεμο ενάντια στις δύο πανάρχαιες αυτές φυλές. Παίζουν: Κέιτ Μπέκινσεϊλ, Στίβεν Ρία, Μάικλ Ίλι, Θίο Τζέιμς, Ίντια Ίζλι, Τσαρλς Ντανς. Σκηνοθεσία: Μανς Μάρλιντ. Διάρκεια 83'.
01:15Καθηγητής Βαρέων Βαρών (Here Comes The Boom)🔍Κωμωδία αμερικάνικης παραγωγής 2012. Κάποτε σπουδαίος παλαιστής στο κολέγιο, τώρα ο Σκοτ Ρος είναι ένας 42χρονος καθηγητής βιολογίας που βαριέται την εργασία του στο υποβαθμισμένο σχολείο που διδάσκει. Όταν ο χαμηλός προϋπολογισμός απειλεί να διακόψει το μουσικό τμήμα του σχολείου, με συνέπεια να μείνει άνεργος ο δάσκαλος Μάρτι, ο Σκοτ γίνεται αθλητής σε άγριο άθλημα πολεμικών τεχνών, ώστε να μαζέψει τα απαραίτητα χρήματα! Παίζουν: Κεβιν Τζειμς, Σαλμα Χαγιεκ, Χένρι Γουίνκλερ. Σκηνοθεσία: Φρανκ Κορατσι. Διάρκεια: 99’
02:45Κάρμα (Ε)🔍Δραματική ελληνική σειρά παραγωγής 2009.
03:45Vice - 6ος Κύκλος (Ε)🔍Δημοσιογραφική εκπομπή με την Δάφνη Καραβοκύρη.
04:15Δούρειος ίππος🔍
04:30Το Καφέ Της Χαράς (Ε)🔍Κωμωδία ηθών, ελληνικής παραγωγής. Για άτομα με προβλήματα ακοής.
05:15Ο πόλεμος των άστρων🔍
06:00Καλημέρα Ελλάδα🔍Ο Γιώργος Παπαδάκης ξυπνά την Ελλάδα από τις 06:00 το πρωί με την πιο δημοφιλή καλημέρα. Ο Γιώργος Παπαδάκης και η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για 28η συνεχόμενη χρονιά στον ΑΝΤ1 μεταφέρουν έγκυρα και γρήγορα όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με γνώμονα τον πολίτη, η μακροβιότερη και πιο επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, μεταδίδει δυναμικά τον παλμό της επικαιρότητας από τις 06:00 κάθε πρωί. Ο Γιώργος Παπαδάκης μαζί με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Μπάγια Αντωνοπούλου, «φωτίζουν» καθημερινά τα γεγονότα και μας ενημερώνουν για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Αξιόπιστη ενημέρωση και αντικειμενική αποτύπωση της πραγματικότητας με όλες τις εξελίξεις από το πολιτικό, το κοινωνικό, το οικονομικό και το διεθνές ρεπορτάζ στο επίκεντρο. Έγκριτοι καλεσμένοι βρίσκονται καθημερινά στο στούντιο για να σχολιάζουν την επικαιρότητα συζητώντας μαζί μας όλες τις πτυχές των γεγονότων. «Καλημέρα Ελλάδα» με αμερόληπτη ενημέρωση.

Εφαρμογή iOS
Αποκτήστε το στο App Store
Εφαρμογή Android
Αποκτήστε το στο Google Play